Pravachans on Sacred Texts


Shri Yogvasishtha Maharamayana [view all]
 • Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 9 (Diwali) Mumukshu Prakaran (Sarg 5 - 12)

  Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 9 (Diwali)
  Mumukshu Prakaran (Sarg 5 - 12) [ More Info ]

  MP3 Rs.125/-
  DVD Rs.400/-
  MP3 Download Rs.100/-
  Video Download Rs.320/-
 • Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 8 Mumukshu Prakaran (Sarg 1 - 4)

  Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 8
  Mumukshu Prakaran (Sarg 1 - 4) [ More Info ]

  MP3 Rs.125/-
  DVD Rs.400/-
  MP3 Download Rs.100/-
  Video Download Rs.320/-
 • Shri Yogvasishtha Maharamayana (Shibir - 7) Paryushan Mahaparva 2019 Mumukshu Prakaran (Sarg 13 - 16) Mokshna Char Dwarpal - Sham, Vichar, Santosh, Satsang

  Shri Yogvasishtha Maharamayana (Shibir - 7)
  Paryushan Mahaparva 2019
  Mumukshu Prakaran (Sarg 13 - 16)
  Mokshna Char Dwarpal - Sham, Vichar, Santosh, Satsang [ More Info ]

  MP3 Rs.250/-
  DVD Rs.500/-
  MP3 Download Rs.200/-
  Video Download Rs.400/-
 • Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 6 Vairagya Prakaran (Sarg 23 - 33)

  Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 6
  Vairagya Prakaran (Sarg 23 - 33) [ More Info ]

  MP3 Rs.125/-
  DVD Rs.400/-
  MP3 Download Rs.100/-
  Video Download Rs.320/-
 • Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 5 Vairagya Prakaran (Sarg 19 - 22)

  Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 5
  Vairagya Prakaran (Sarg 19 - 22) [ More Info ]

  MP3 Rs.125/-
  DVD Rs.400/-
  MP3 Download Rs.100/-
  Video Download Rs.320/-
 • Shri Adhyatmakalpadrum

  Shri Adhyatmakalpadrum [ More Info ]

  MP3 Rs.600/-
  DVD Rs.2,000/-
  MP3 Download Rs.480/-
  Video Download Rs.1,600/-
       
 • Vivekchudamani

  Vivekchudamani [ More Info ]

  MP3 Rs.600/-
  DVD Rs.2,000/-
  MP3 Download Rs.480/-
  Video Download Rs.1,600/-
       
 • Mohmudgar (Bhaj Govindam) Paryushan Parva 2016 (Dubbed in Hindi)

  Mohmudgar (Bhaj Govindam)
  Paryushan Parva 2016
  (Dubbed in Hindi) [ More Info ]

  DVD Rs.500/-
  Video Download Rs.400/-
       
 • Shri Uttaradhyayan Sutra

  Shri Uttaradhyayan Sutra [ More Info ]

  MP3 Rs.1,000/-
  DVD Rs.4,000/-
  MP3 Download Rs.800/-
  Video Download Rs.3,200/-
       
 • Paryushan Parva 2016 Mohmudgar (Bhaj Govindam)

  Paryushan Parva 2016
  Mohmudgar (Bhaj Govindam) [ More Info ]

  MP3 Rs.250/-
  DVD Rs.500/-
  MP3 Download Rs.200/-
  Video Download Rs.400/-
       
 • Gandharvada

  Gandharvada [ More Info ]

  MP3 Rs.600/-
  DVD Rs.2,000/-
  MP3 Download Rs.480/-
  Video Download Rs.1,600/-
       
 • Yogdrashtisamucchay

  Yogdrashtisamucchay [ More Info ]

  MP3 Rs.500/-
  DVD Rs.2,000/-
  MP3 Download Rs.400/-
       
 • Shant Sudharas

  Shant Sudharas [ More Info ]

  MP3 Rs.500/-
  DVD Rs.2,000/-
  MP3 Download Rs.400/-
  Video Download Rs.1,600/-
       
 • Paryushan Parva - 2012

  Paryushan Parva - 2012 [ More Info ]

  MP3 Rs.250/-
  DVD Rs.500/-
  MP3 Download Rs.200/-
  Video Download Rs.400/-
       
 • Shri Navpada Mahima

  Shri Navpada Mahima [ More Info ]

  MP3 Rs.250/-
  DVD Rs.800/-
  MP3 Download Rs.200/-
  Video Download Rs.640/-
       
 • Shrimad Devchandrajikrut Chovisi

  Shrimad Devchandrajikrut Chovisi [ More Info ]

  MP3 Rs.600/-
  DVD Rs.2,500/-
  MP3 Download Rs.480/-
       
 • Ashtavakra Gita

  Ashtavakra Gita [ More Info ]

  MP3 Rs.500/-
  DVD Rs.2,000/-
  MP3 Download Rs.400/-
       
 • Narad Bhakti Sutra

  Narad Bhakti Sutra [ More Info ]

  MP3 Rs.250/-
  DVD Rs.500/-
  MP3 Download Rs.200/-
  Video Download Rs.400/-
       
 • Shrimad Bhagavad Gita

  Shrimad Bhagavad Gita [ More Info ]

  MP3 Rs.600/-
  DVD Rs.4,000/-
  MP3 Download Rs.480/-
       
 • Gangasati em boliya re

  Gangasati em boliya re [ More Info ]

  MP3 Rs.500/-
  MP3 Download Rs.400/-
       
1 2 Next