Pravachans on Sacred Texts Downloads


 • Shri Yogvasishtha Maharamayana (Shibir - 7) Paryushan Mahaparva 2019 Mumukshu Prakaran (Sarg 13 - 16) Mokshna Char Dwarpal - Sham, Vichar, Santosh, Satsang

  Shri Yogvasishtha Maharamayana (Shibir - 7)
  Paryushan Mahaparva 2019
  Mumukshu Prakaran (Sarg 13 - 16)
  Mokshna Char Dwarpal - Sham, Vichar, Santosh, Satsang [ More Info ]

  MP3 Download Rs.200/-
  Video Download Rs.400/-
       
 • Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 6 Vairagya Prakaran (Sarg 23 - 33)

  Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 6
  Vairagya Prakaran (Sarg 23 - 33) [ More Info ]

  MP3 Download Rs.100/-
  Video Download Rs.320/-
       
 • Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 5 Vairagya Prakaran (Sarg 19 - 22)

  Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 5
  Vairagya Prakaran (Sarg 19 - 22) [ More Info ]

  MP3 Download Rs.100/-
  Video Download Rs.320/-
       
 • Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 3  Vairagya Prakaran (Sarg 11 - 15)

  Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 3
  Vairagya Prakaran (Sarg 11 - 15) [ More Info ]

  MP3 Download Rs.100/-
  Video Download Rs.320/-
       
 • Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 4 Vairagya Prakaran (Sarg 16 - 18)

  Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 4
  Vairagya Prakaran (Sarg 16 - 18) [ More Info ]

  MP3 Download Rs.100/-
  Video Download Rs.320/-
       
 • Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 2 Vairagya Prakaran (Sarg 5 - 10)

  Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 2
  Vairagya Prakaran (Sarg 5 - 10) [ More Info ]

  MP3 Download Rs.100/-
  Video Download Rs.320/-
       
 • Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 1 Granthparichay Vairagya Prakaran (Sarg 1 - 4)

  Shri Yogvasishtha Maharamayana - Shibir 1
  Granthparichay
  Vairagya Prakaran (Sarg 1 - 4) [ More Info ]

  MP3 Download Rs.100/-
  Video Download Rs.320/-
       
 • Shri Adhyatmakalpadrum

  Shri Adhyatmakalpadrum [ More Info ]

  MP3 Download Rs.480/-
  Video Download Rs.1,600/-
  Upodghat (Audio) Rs.100/-
  Adhikar 1 (Pratham) : Samta (Audio) Rs.100/-
       
 • Vivekchudamani

  Vivekchudamani [ More Info ]

  MP3 Download Rs.480/-
  Video Download Rs.1,600/-
  Atmajnanno Adhikari Rs.100/-
  Atmajnanno Adhikari Rs.320/-
       
 • Mohmudgar (Bhaj Govindam) Paryushan Parva 2016 (Dubbed in Hindi)

  Mohmudgar (Bhaj Govindam)
  Paryushan Parva 2016
  (Dubbed in Hindi) [ More Info ]

  Video Download Rs.400/-
       
 • Shri Uttaradhyayan Sutra

  Shri Uttaradhyayan Sutra [ More Info ]

  Shri Uttaradhyayan Sutra: Parichay Rs.100/-
  Shri Uttaradhyayan Sutra: Parichay Rs.160/-
  Adhyayan 1: Vinayshrut Rs.100/-
  Adhyayan 1: Vinayshrut Rs.320/-
       
 • Paryushan Parva 2016 Mohmudgar (Bhaj Govindam)

  Paryushan Parva 2016
  Mohmudgar (Bhaj Govindam) [ More Info ]

  MP3 Download Rs.200/-
  Video Download Rs.400/-
       
 • Gandharvada

  Gandharvada [ More Info ]

  Prastavik Rs.100/-
  Prastavik Rs.160/-
  Pehla Gandhar Shri Indrabhuti Gautam Rs.320/-
  Pehla Gandhar Shri Indrabhuti Gautam Rs.100/-
       
 • Yogdrashtisamucchay

  Yogdrashtisamucchay [ More Info ]

  Mangalacharan Rs.100/-
  Mitradrashti Rs.100/-
  Taradrashti Rs.100/-
  Baladrashti Rs.100/-
       
 • Shant Sudharas

  Shant Sudharas [ More Info ]

  Upodghat (Audio) Rs.100/-
  Anityabhavna (Audio) Rs.100/-
  Asharanbhavna (Audio) Rs.100/-
  Sansarbhavna (Audio) Rs.100/-
       
 • Paryushan Parva - 2012

  Paryushan Parva - 2012 [ More Info ]

  MP3 Download Rs.200/-
       
 • Shri Navpada Mahima

  Shri Navpada Mahima [ More Info ]

  MP3 Download Rs.200/-
  Video Download Rs.640/-
  Shripal Rajano Raas - Pravachan 1 (Video) Rs.640/-
       
 • Shrimad Devchandrajikrut Chovisi

  Shrimad Devchandrajikrut Chovisi [ More Info ]

  Shri Rushabhdeva Stavan (Audio) Rs.100/-
  MP3 Download Rs.480/-
  Shri Ajitnath Stavan (Audio) Rs.100/-
  Shri Sambhavnath Stavan (Audio) Rs.100/-
       
 • Ashtavakra Gita

  Ashtavakra Gita [ More Info ]

  MP3 Download Rs.400/-
  Shibir 1 (Prakaran 1 - Part 1) (Audio) Rs.100/-
  Shibir 2 (Prakaran 1 - Part 2) (Audio) Rs.100/-
  Shibir 3 (Prakaran 2) (Audio) Rs.100/-
       
 • Narad Bhakti Sutra

  Narad Bhakti Sutra [ More Info ]

  MP3 Download Rs.200/-
  Video Download Rs.400/-
       
1 2 Next